SZKOLENIA

szkolenia1

Szkolenia w Centrum CROP :

imagesW4RK6HGS   = Praca z rodziną w sytuacji rozstania się rodziców =

Rozstanie się rodziców, rozwód to sytuacje wymagające wymagające zmiany sytuacji osobistej, rodzinnej. Pociągają za sobą wiele emocji, przeżyć, którym niejednokrotnie trudno jest sprostać. Zakończenie relacji małżeńskiej, czy partnerskiej rodziców jest kryzysem, który może w swoim efekcie doprowadzić do destabilizacji w funkcjonowaniu. Zjawisko rozstania, rozwodu w obecnym społeczeństwie jest z różnych powodów dość powszechną praktyką.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z psychologicznym obrazem funkcjonowania rodziny po rozstaniu i w trakcie rozstania, diagnozą, a także terapeutycznymi technikami pracy z takim rodzjem klienta.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych, analizy przypadków.

Program:

  • psychologiczne aspekty rozstania
  • rozstanie, rozwód mechanizmy i typowe zjawiska
  • funkcjonowanie rodziców po rozstaniu
  • funkcjonowanie dziecka po rozstaniu się rodziców
  • konsekwencje rozpadu rodziny
  • praca z dzieckiem, wsparcie w sytuacji rozstania
  • technika pracy terapeutycznej z rodziną i dzieckiem w sytuacji rozstania rodziców

Adresaci szkolenia:

Zapraszamy psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców, studentów psychologii, pedagogiki

terminy szkolenia:

  1. 24.03.2017r. godz. 9.00-16.00
  2. 28.04.2017r. godz. 9.00-16.00

8 godzin szkoleniowych, w tym przerwa obiadowa. W trakcie szkolenia przerwy kawowe. Organizator nie zapewnia obiadu.

Na zgłoszenia czekamy pod nr tel. 781 57 56 54 lub mail: crop.opole@gmail.com – z dopiskiem ” szkolenie CROP” , w mailu proszę podać imię, nazwisko, nr tel kontaktowego, miejsce pracy, wykonywany zawód.

Koszt szkolenia: 200 zł. od osoby