TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

imagesD655GPZE             INTEGRACJA SENSORYCZNA

Zaburzenia Integracji Sensorycznej występują, gdy zachodzi nieprawidłowy odbiór , interpretacja docierających do nas wrażeń sensorycznych, który uniemożliwia właściwe reagowanie w różnych sytuacjach życiowych. Zaburzenia SI mogą mieć charakter nadwrażliwości sensorycznej lub podwrażliwości sensorycznej. Zaburzenia te mogą występować w obrębie wszystkich zmysłów i łączyć się.

Terapia Integracji Sensorycznej
Skierowana jest do dzieci, u których zauważa się takie trudności, jak:
bez tytułu

Terapia Integracji Sensorycznej to system ćwiczeń i aktywności, które proponujemy dziecku, aby sprowokować i wyzwalać u niego odpowiednie reakcje sensoryczne. O Terapii SI często mówi się – „naukowa zabawa”, ponieważ w przyjaznym otoczeniu (drabinki, piłki, huśtawki, kolorowe przedmioty) i miłej atmosferze dziecko pod czujnym okiem naszego terapeuty uczy się w sposób efektywny przetwarzać i wykorzystywać informacje sensoryczne, jakie płyną do niego z otoczenia.

Nasi specjaliści po 2-3 spotkaniach diagnostycznych ocenią potrzeby dziecka w zakresie SI. Przeprowadzą wywiad z rodzicami, po czym zaproponują odpowiednio, indywidualnie dobrane dla dziecka zajęcia, określą ich częstotliwość ( zwykle 1 raz w tygodniu, 1 godzina zegarowa ).