LOGOPEDA

 LOGOPEDA  dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Opole, Wrocław)

dz u logop

W Centrum CROP prowadzimy diagnozę
i terapię logopedyczną dla młodszych i nieco starszych – dla wszystkich, którzy chcą, aby ich wymowa była poprawna, zrozumiała lub chcą dobrze prezentować się na wystąpieniach zarówno w mniejszym, jak większym gronie.

Diagnoza logopedyczna jest niezbędna , aby rozpoznać problem i prawidłowo poprowadzić terapię logopedyczną. Dlatego nasi specjaliści poświęcają jej od jednego do kilku spotkań w zależności od stopnia problemu, z jakim zgłasza się do nas Klient. Kwestia ta jest zawsze omawiana z Klientem. Podczas takiej diagnozy sprawdzamy budowę i funkcjonowanie narządów artykulacyjnych, oddech, wymowę głosek, zasób słownictwa itd. W razie potrzeby kierujemy ponadto na konsultacje ortodontyczne, laryngologiczne, audiologiczne , a także wspierająco na konsultacje psychologiczne.

Terapia logopedyczna

Skierowana jest zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych, które borykają się z następującymi problemami:

  • mówią niewyraźnie,
  • nie wymawiają wszystkich głosek poprawnie – sepleni, rera (nieprawidłowa realizacja głoski „r”), nieprawidłowo realizuje głoski „k”, „l”, „g”, „b”,
  • pojawia się nosowanie,
  • mowa bezdźwięczna,
  • brak płynności mówienia, jąkanie,
  • opóźniony rozwój mowy u dzieci,
  • problem z analizą, syntezą oraz pamięcią słuchową.

Prowadzimy również grupę dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz dla dzieci i młodzieży jąkającej się. – harmonogram i zapisy na grupę po kontakcie telefonicznym z Centrum lub w zakładce Aktualności

Terapia logopedyczna pozwala na wykształcenie się prawidłowej mowy i usunięcie wad wymowy. Ponadto swoim oddziaływaniem obejmuje także psychikę, co jest nieodłączne dla wytworzenia się prawidłowego stosunku do wady wymowy, z jaką się borykamy i do wyeliminowania jej ujemnego wpływu na nasze kontakty i relacje z innymi ludźmi oraz kształtowanie się osobowości.